cá thiên thần hai màu

  1. Yêu Cá

    Cá thiên thần hai màu là cá gì

    Màu xanh đậm chia 2 phần màu trên thân cá, với màu phía trước vàng, vùng màu xanh dừng lại ở đuôi hẹp. Cá còn có một vệt xanh trên đầu. Chúng sinh sống từng cặp hay thành bầy, gồm một con đực và nhiều con cái. Khi con đực trong nhóm chết hay rút lui, thì một trong những con cái sẽ chuyển đổi...
Top Dưới