cá nhà táng hay cá voi tinh trùng

  1. Yêu Pet

     10 loài cá voi nặng nhất thế giới

    Khi nhắc đến các loài vật nặng nhất thế giới thì động vật có vú dưới nước chiến thắng tất cả với đại diện là cá voi, chúng chiếm toàn bộ các vị trí trong top 10 này. Chúng to lớn đến nỗi không thể cân bằng bất cứ chiếc cân nào và phải được cân theo từng bộ phận trên cơ thể. Khám phá những loài...
Top Dưới