cá nghìn tuổi

  1. Yêu Cá

    Loài cá thần nghìn tuổi ở Bắc Ninh

    Về hình dáng, khá giống cá chép, tuy nhiên, thân lại dài hơn cá chép thường và chẳng “ông cá” nào có vẩy. Các “ông cá” đều có màu sắc lạ. Hai “ông” thân màu đen, có điểm một số vệt đỏ ở khắp thân. “Ông cá” còn lại thì nhiều màu đỏ hơn. “Cá thần” trong giếng Ngọc được cho là cá chép. Có một...
Top Dưới