cá labroides dimidiatus

  1. Yêu Cá

    Cá Bác Sĩ – Labroides dimidiatus

    Thân cá thon dài, cá dễ nhận dạng do có một vạch đen rộng dài chóp miệng đến mép vây đuôi. Cá mang tên như vậy vì nó ăn sạch hết các vật ký sinh. Các mô chết trên thân và mang của các loài cá khác, được xem là loài cá rất hữu dụng. Trong thiên nhiên, nhiều cá đến cho nó “khám bệnh”, chúng đến...
Top Dưới