cá bước chuẩn bị một hồ nuôi cá nước mặt

  1. Yêu Cá

    Các bước chuẩn bị một hồ nuôi cá nước mặn

    Trước hết là hồ cáLàm bằng vật liệu thuỷ tinh là phổ biến nhất, hồ và phụ kiện không được dùng loại có kim loại tiếp xúc với trực tiếp với nước, nước mặn có tác dụng ăn mòn rất mạnh sẽ làm hỏng thiết bị và bất cứ muối kim loại nào trong nước cũng đều gây độc hại cho cá. Kích thước hồ cá biển có...
Top Dưới