cá beta hai đuôi

  1. Yêu Cá

    Hướng dẫn cách lai tạo cá beta hai đuôi (Doubletail)

    Một con đuôi kép non với hai thùy vây xếp chồng lên nhau và hoàn toàn phân tách. Một con cá đuôi đơn với vây lưng rất to như cánh buồm, bằng chứng về ảnh hưởng của gen đuôi kép (ảnh Dan Young). Cá đuôi kép được tạo ra bởi một gen đột biến làm đuôi bị chia làm hai thuỳ. Đặc điểm nữa cũng được...
  2. Yêu Cá

    Một số dạng đuôi cá Betta phổ biến

    Với trào lưu chơi cá Betta phát triển thì về hình dạng đuôi của Betta cũng được các nhà lai tạo quan tâm đến và tạo ra rất nhiều dạng đuôi khác nhau. Sau đây là một số dạng đuôi căn bản nhất có thể dễ dàng giúp mọi người chơi nhận ra nhanh nhất : + Short tail (St – Đuôi ngắn) : Ngay từ xa xưa...
Top Dưới