bảy màu

  1. Yêu Cá

    Cách chăm sóc cá Bảy Màu con vô cùng đơn giản mà hiệu quả

    Có nhiều loài cá đẻ con không những không chăm sóc con mà còn ăn con của mình, điều này thường thấy ở một số giống cá bảy màu. Do đó nhiều người nuôi thấy cá đẻ nhiều nhưng không thấy cá con lớn lên. Theo hướng dẫn của Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư TP.HCM, nuôi cá bảy màu sinh sản cần...
Top Dưới